Úřední deska - Stav k 16.12.2018 1 - 25 z 1101  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Zveřejnit Dokument
od do
Úřední deska – různé Volná místa, výběrová řízení VŘ 221/2018 OI - koordinátor staveb MMB/0506499/2018 Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 31.12.2018 VR_221_18_OI_koordinator_staveb_zkr.uv.pdf (278,4 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ - Sadová, vnitřní sektor MMB/0460111/2018/02/01 OD/5400/VOS Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 14.01.2019 Sadova_-vnitrni_sektor_I.pdf (778,5 kB)
0460111_-2_-_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zameru_Stanoveni_Obytny_soubor_Sadova.pdf (347,3 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ - Čápkova MMB/0494941/2018/01 OD/5400/VOS Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 14.01.2019 0494941-1_-_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zameru_Stanoveni_ulice_Capkova_-Vnitrobloky_zmena_DZ.pdf (350,2 kB)
Capkova_-_projekt_-_trvale.pdf (1,0 MB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky ŽP/5114/18/HPS MMB/0506975/2018 OŽP/4250/SUIV Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 14.01.2019 ZP-5114-18-HPS.pdf (95,7 kB)
Úřední deska – různé Dražební vyhlášky [20#11391491#120E] Usnesení o oznámení DR [20#11391491#120E] Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov
14.12.2018 21.01.2019 Usneseni_o_oznameni_DR-2018-12-13-15-43-17.pdf (247,9 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky ŽP/5115/18/HPS MMB/0507166/2018 OŽP FIMO Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 14.01.2019 5115.pdf (97,6 kB)
Úřední deska – různé Ztráty a nálezy Seznam nalezených věcí 10.12.2018 - 14.12.2018 P MMB/0503956/2018 Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 15.01.2019 Seznam_nalezenych_veci_na_vyveseni.pdf (279,5 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Vídeňská 2, p.p.č. 692 k.ú. Štýřice-nov.obj. na nároží ul. Vídeňská-přer.odv.ÚŘ-doplnění žád. MMB/0487484/2018 OUSR/5500/OÚŘ Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 31.12.2018 Videnska-usnes.preruseno.pdf (390,0 kB)
Úřední deska – různé Dražební vyhlášky 074 EX 08212/16-016, Exekuční příkaz - NV s PM;074 EX 08212/16-087, Dražební vyhláška - nemovitos... MMB/0506323/2018 Koncz David, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66253080, David Koncz
DS: 9u8g8ka, 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb
14.12.2018 17.01.2019 Exekucni_prikaz_prodejem_nemovitosti_8212-16_PM_bez_RC.pdf (303,7 kB)
Drazebni_vyhlaska_-_nemovitosti_EL_2014_13.12.2018_1323.pdf (502,1 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ - ulice Solniční MMB/0487680/2018 OD/5400/VOS Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 14.01.2019 Solnicni_zmena_polohy_DZ.pdf (408,1 kB)
0487680_-_Verejna_vyhlaska-oznameni_o_zameru_Stanoveni_oblast_1-01_Centrum_ulice_Solnicni_zmena_DZ.pdf (395,0 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Stanovení PDZ - Štěpánská - doplnění DZ MMB/0498724/2018 OD/5400/SU Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 31.12.2018 Stepanska_-_doplneni_DZ_-_prechodne.pdf (365,4 kB)
PDF_-_Stepanska_-_doplneni_DZ_-_prechodne.pdf (239,3 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky návrh OOP - ul. náměstí Svornosti MMB/0504802/2018 OD/5400/HA Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 14.01.2019 namesti_Svornosti_MIII_navrh_OOP.pdf (407,9 kB)
priloha_namesti_Svornosti.pdf (377,0 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky návrh změny DZ VPS Dykova 5 - veřejná vyhláška MMB/0507616/2018 OD/5400/PEL Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 14.01.2019 0507616_Zidenice_Dykova_5.pdf (272,4 kB)
Dykova_5_-_TISK-Default-000.pdf (276,9 kB)
Úřední deska – dotace a návratná finanční výpomoc Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k podání žádosti Tv a sport 2019 - investice a opravy MMB/0507723/2018 Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 15.03.2019 Program_vyzva_investice_a_opravy_2019.pdf (240,7 kB)
Úřední deska – dotace a návratná finanční výpomoc Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k podání žádosti Tv a sport 2019 - významné sportovní akce MMB/0507744/2018 Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 15.03.2019 Program_vyzva_vyznamne_akce_2019.pdf (222,6 kB)
Úřední deska – různé Dražební vyhlášky 167 EX 610/16-52-dražební vyhláška MMB/0506468/2018 Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, Czech Republic
14.12.2018 18.12.2018 U610-16-0052-181113083316.pdf (200,8 kB)
Úřední deska – různé Dražební vyhlášky Protokol o provedené dražbě č. 977-DD/18 MMB/0507503/2018 Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČ:26275953
DS: nz6zs6t, Dlouhá 4433, 760 01 Zlín
14.12.2018 31.12.2018 Oznameni_o_provedene_drazbe_-_Statutarni_mesto_Brno.pdf (125,6 kB)
Protokol_o_drazbe_977.pdf (260,8 kB)
Úřední deska – různé Dražební vyhlášky 137EX 1344/03-140 Usnesení - dr. vyhláška 137EX 1344/03-140 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
14.12.2018 23.01.2019 0301344140.pdf (181,8 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Koželužská MMB/0498669/2018 OD/5400/LA Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
14.12.2018 31.12.2018 Kozeluzska_-_rekonstrukce_vodovodu.pdf (377,4 kB)
Signex_-_Kozeluzska.pdf (214,0 kB)
Úřední deska – různé Oznámení Výzva č. 29 ZS ITI infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) IV (IROP_SC 2.4) MMB/0481267/2018 ZSITI Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
13.12.2018 01.02.2019 Vyzva_c.29_ZS_ITI_BMO_IROP_2.4_SS_IV_final_P.pdf (1,2 MB)
Úřední deska – různé Oznámení Výzva č. 30 ZS ITI Infrastruktura pro předškolní vzdělávání IV (IROP_SC 2.4) MMB/0481282/2018 ZSITI Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
13.12.2018 01.02.2019 Vyzva_c30_ZS_ITI_BMO_2.4_MS_IV_final_P.pdf (1,2 MB)
Úřední deska – různé Oznámení Výzva č. 31 ZS ITI Sociální bydlení IV (IROP_SC 2.1) MMB/0481319/2018 ZSITI Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
13.12.2018 16.02.2019 Vyzva_c._31__ZS_ITI_IROP_2.1_Socialni_bydleni_IV_KOMPLET_P.pdf (703,2 kB)
Úřední deska – různé Dražební vyhlášky EX 98/17-37 EXESD EX 98/17-37 Ráček Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:73733628, Zdeněk Ráček
DS: q6tpk4r, Kpt. Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš
13.12.2018 29.01.2019 170009837.pdf (189,5 kB)
Úřední deska – různé Dražební vyhlášky 137EX 376/09-270 Usnesení - dr. vyhláška 137EX 376/09-270 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
13.12.2018 16.01.2019 0900376270.pdf (178,0 kB)
Úřední deska – různé Volná místa, výběrová řízení Urbanista sektoru, Odbor územního plánování a rozvoje (VŘ č. 219/2018) MMB/0505487/2018 PO Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
13.12.2018 16.01.2019 VR_219_2018_urbanista_sektoru_ke_zverejneni.pdf (227,6 kB)
 1 - 25 z 1101