Úřední deska - Stav k 12.08.2022První Předchozí  1 - 25 z 540  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Úřední deska – různé Záměry, prodej a pronájem majetku města Záměr pronájmu části pozemku p.č. 847/1 v k.ú. Trnitá   MMB/0416826/2022 5600/ROZ Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 Uredni_deska_-_zamer_Flaga_2.pdf (441,4 kB)
Úřední deska – různé Záměry, prodej a pronájem majetku města Záměr budoucího darování stavby rozšíření silnice č. III/37915 a částí pozemků v k.ú. Lesná,Husovice MMB/0416834/2022 5600/ROZ Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 Uredni_deska_JMK.pdf (452,3 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Černopolní MMB/0396209/2022 OD/5400/GJE Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 Mgr_Ivan_Vakarac_Cernopolni.pdf (424,5 kB)
priloha_Cernopolni_parkovani_prenosovych_vozidel.pdf (422,7 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky přechodné stanovení OOP - ul. Rosického náměstí MMB/0407275/2022 OD/5400/HA Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 ZNAKOM_Rosickeho_namesti.pdf (280,9 kB)
priloha_Rosickeho_namesti.PDF (887,1 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky přechodné stanovení OOP - ul. náměstí Svornosti MMB/0404988/2022 OD/5400/HA Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 priloha_namesti_Svornosti.pdf (1,4 MB)
ZNAKOM_namesti_Svornosti.pdf (280,8 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky přechodné stanovení OOP - ul. Jaselská MMB/0407234/2022 OD/5400/HA Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 ZNAKOM_Jaselska.pdf (280,4 kB)
priloha_Jaselska.PDF (912,3 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky přechodné stanovení OOP - ul. Běhounská MMB/0407203/2022 OD/5400/HA Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 priloha_Behounska.pdf (651,3 kB)
SIGNEX_Behounska.pdf (253,7 kB)
Úřední deska – různé Volná místa, výběrová řízení VŘ 127/2022 OI referent majetkové správy, ekonom MMB/0417312/2022 Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 30.08.2022 VR_127_22_OI_ref.majetkove_soravy.pdf (312,1 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Nádražní (oprava PK) MMB/0416878/2022 OD/5400/NEM Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 0360521_22_2_OOP-PDZ-Nadrazni_12-08-2022.pdf (454,5 kB)
0360521_22_2_Vykres.pdf (2,2 MB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky stanovení OOP - ul. Lidická_Kotlářská MMB/0416761/2022 OD/5400/HA Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 Lidicka_Kotlarska_MII_OOP.pdf (302,8 kB)
priloha_Lidicka_Kotlarska.pdf (836,8 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky stanovení OOP - ul. Tučkova MMB/0416760/2022 OD/5400/HA Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 priloha_Tuckova.pdf (927,6 kB)
Tuckova_MIII_OOP.pdf (303,3 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Veř. vyhl. - stan. přech. DZ - náměstí Karla IV. - Líšeňské hody 2022 MMB/0413121/2022 OD/5400/MAI Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 Vykres_Lisenske_hody_2022.pdf (4,5 MB)
0407167_22_Ver._vyhlaska_PDZ_Lisenske_hody.pdf (232,0 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Veř. vyhl. - PDZ – Údolní 19 - OPEN WEEK KUMST MMB/0406778/2022 OD/5400/MAI Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 Vykres_Udolni_-_DIO.pdf (729,6 kB)
0403753_22_Ver._vyhl._-_PDZ_Udolni_19_-_OPEN_WEEK_KUMST.pdf (231,4 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky návrh OOP - ul. Stará osada MMB/0416763/2022 OD/5400/HA Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 12.09.2022 Stara_osada_MIII_navrh_OOP.pdf (245,5 kB)
priloha_Stara_osada.pdf (860,7 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky OOP (BČ – Maloměřice a Obřany) MMB/0350092/2022/01 Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
12.08.2022 29.08.2022 0350092-22_situace_BC_Brno-sever_2022_1._cast.pdf (4,5 MB)
0350092-22_situace_BC_Brno-sever_2._cast.pdf (5,7 MB)
0350092-22_harmonogram_BC_Malomerice_a_Obrany_2022.pdf (412,4 kB)
350092-22_OOP_BC_2022_MC_Malomerice_a_Obrany_GEFAB.pdf (524,9 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Záměr směny pozemků zveřejnění na úřední desce MMB/0414190/2022 VLHZ/Po Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
11.08.2022 29.08.2022 Zverejneni_-_smena_pozemku.pdf (598,5 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Kníničská (zařízení stavby-odvoz výkopu) MMB/0414664/2022 OD/5400/NEM Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
11.08.2022 29.08.2022 0354741_22_2_OOP-PDZ-Kninicska_11-08-2022.pdf (449,8 kB)
0354741_22_2_Vykres-Kninicska.pdf (1,8 MB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Návrh OOP PŘECHODNÁ ÚPRAVA MMB/0369598/2022 Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
11.08.2022 06.09.2022 Kr.Pole-Kosmova_nove_VDZ_modre_zony_navrh_OOP-369598.pdf (406,0 kB)
04_MZ_-_oblast_3-08_Dalimilova_-_SOUHLAS_PCR.pdf (5,6 MB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Veslařská (nový přechod+záliv pro BUS) MMB/0414730/2022 OD/5400/NEM Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
11.08.2022 29.08.2022 0345845_22_2_OOP-PDZ-Veslarska_11-08-2022.pdf (451,6 kB)
0345845_22_2_Vykres-Veslarska.pdf (5,1 MB)
Úřední deska – různé Záměry, prodej a pronájem majetku města Záměr SCALA MMB/0415756/2022 Mach/ÚŘD/1/22 Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
11.08.2022 29.08.2022 Zverejneni_zameru_SCALA.pdf (153,9 kB)
Úřední deska – různé Právní předpisy statutárního města Brna Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 22/2022 - novela nař. č. 9/2019 "rezidentní parkování" MMB/0415169/2022 Automat pro Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků (Ministerstvo vnitra), IČ:00007064
DS: ci2xihx, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4 - Nusle
11.08.2022 29.08.2022 zverejneni.pdf (212,8 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Vyrozumění o vyloučení účastníka řízení MD-22782/2022-910/6 Ministerstvo dopravy, IČ:66003008
DS: n75aau3, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, Czech Republic
11.08.2022 29.08.2022 USUSDP03_SPR_56_Verejna_vyhlaska_Vyrozumeni_o_vylouceni_ucastnika_rizeni_MD_22782_2022_910_6_2022_8_9.pdf (381,0 kB)
Úřední deska – různé Právní předpisy statutárního města Brna Oznámení o zveřejnění ve SPP-nař.č.23/2022-"max. cena za přilož. a odstr. TP k zab. odjezdu vozidla" MMB/0415367/2022 Automat pro Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků (Ministerstvo vnitra), IČ:00007064
DS: ci2xihx, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4 - Nusle
11.08.2022 29.08.2022 zverejneni.pdf (210,1 kB)
Úřední deska – různé Veřejné vyhlášky Stanovení DZ VPS Kuršova 20 - veřejná vyhláška MMB/0412105/2022 5400/OD/HED Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
11.08.2022 29.08.2022 0412105_22_Bystrc_Kursova_20.pdf (436,1 kB)
Kursova_20__tisk.pdf (372,9 kB)
Úřední deska – různé Právní předpisy statutárního města Brna Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 24/2022-"stanovení max. cen os. taxislužby na území SMB" MMB/0415595/2022 Automat pro Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků (Ministerstvo vnitra), IČ:00007064
DS: ci2xihx, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4 - Nusle
11.08.2022 29.08.2022 zverejneni.pdf (209,9 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 540  Další Poslední