Úřední deska - Stav k 02.12.2023První Předchozí  1 - 25 z 63  Další Poslední záznamů na stránku
Kategorie Název Číslo jednací Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Výběrová řízení (volná pracovní místa) VŘ 39/2023 - kurátor/ka OSPOD MCBSev/049927/23/OO/Urb 01.12.2023 19.12.2023 VR_c._39-2023_kurator_OSPOD.pdf (154,7 kB)
Záměry MMB R9/061. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, MMB/0549567/2023 01.12.2023 18.12.2023 Zamery_obce_R9-061.pdf (549,0 kB)
dopis_MESTKE_CASTI.pdf (79,5 kB)
Záměry MČ Brno-sever Záměr prodeje movitých věcí MCBSev/049230/23/ŽP/Kov 30.11.2023 16.12.2023 Zamer_prodej_kluziste.pdf (410,1 kB)
Záměry MMB R9/060. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, + Banín MMB/0542187/2023 30.11.2023 18.12.2023 Zamery_obce_R9-060A.pdf (388,3 kB)
Záměry MČ Brno-sever Záměr SMB MČ Brno-sever Zeiberlichova MCBSev/049724/23/OŠK/Ven 30.11.2023 18.12.2023 zamer_na_desku_Zeiberlichova.pdf (621,1 kB)
Záměry MČ Brno-sever Záměr SMB MČ Brno-sever Volejníkova MCBSev/049745/23/OŠK/Ven 30.11.2023 03.01.2024 zamer_na_desku_Volejnikova.pdf (552,0 kB)
Veřejné vyhlášky Rozhodnutí ve věci pochybnosti o existenci vodního toku v k. ú. Obřany a v k. ú. Soběšice JMK 173174/2023 29.11.2023 15.12.2023 JMK_173174_2023.pdf (195,7 kB)
Veřejné vyhlášky VV - zastavení řízení - Okružní, účelová komunikace, 021158-22 MCBSev/049440/23 29.11.2023 15.12.2023 22-021158.pdf (188,2 kB)
Záměry MČ Brno-sever Záměr obce propachtovat nemovitý majetek v k. ú. Soběšice MCBSev/049449/23/ORIM/Žej 29.11.2023 15.12.2023 zamer_obce_adresny_zamer_k.u._Sobesice.pdf (435,9 kB)
Výběrová řízení (volná pracovní místa) VŘ - soc. pracovník OSPOD ÚMČ Brno-Královo Pole MCBSev/049543/23 29.11.2023 16.12.2023 Vyberove_rizeni_na_pozici_Socialni_pracovnik-socialni_pracovnice_OSPOD.pdf (508,4 kB)
Rozpočet Návrh Finančního plánu VHČ - bytového hospodářství pro rok 2024 MCBSev/049201/23/OB/SPLS 28.11.2023 14.12.2023 Navrh_Financniho_planu_VHC_-_bytoveho_hospodarstvi_pro_rok_2024.pdf (52,1 kB)
Rozpočet NR2024 MCBSev/048443/23/OF/Cech 27.11.2023 13.12.2023 NR_2024_zver_spojeno_cisl.pdf (1,2 MB)
Veřejné vyhlášky VV - stavební úpravy bytu, Nezvalova 4, 048667/23/Sedl MCBSev/048968/23 27.11.2023 13.12.2023 23-047141, Nezvalova 4.pdf (180,6 kB)
MMB - doprava V.V. PDZ - Blokové čištění Brno-sever 2024 - účelové komunikace MMB/0545477/2023 27.11.2023 13.12.2023 harmonogram_24.pdf (2,4 MB)
0535188_23_Ver._vyhlaska_-_blokove_cisteni_2024_Brno-sever_-_ucelove_komunikace.pdf (234,9 kB)
Vykres_Blok-SEVER_UCELOVE_CELE_2024.pdf (3,2 MB)
MMB - doprava Stanovení OOP - ul. Zvonková, Trtílkova MMB/0541027/2023 24.11.2023 11.12.2023 Zvonkova_Trtilkova_MIII_OOP.pdf (257,8 kB)
priloha_Zvonkova_Trtilkova.pdf (585,3 kB)
Ostatní NP KRÁDEŽ MOBILNÍCH TELEFONŮ PLATEBNÍCH KARET A OBČANSKÉHO PRŮKAZU CEJL 115 V BRNĚ KRPB-79438-53/TČ-2023-060212 24.11.2023 11.12.2023 Usnesení___80_tr__řá.pdf (1,4 MB)
MMB - doprava Veřejná vyhláška - stanovení PDZ - VMO Tomkovo nám., Rokytova (sit. 5 (3.3) A, 5 (OT) A, PKS 3) MMB/0526055/2023 24.11.2023 11.12.2023 0526055_VMO_Tomkovo_nam._Rokytova_-_sit._5_3.3_A_5_OT_A_PKS_3.pdf (457,4 kB)
priloha_0526055_VMO_Tomkovo_nam._Rokytova_Dukelska_tr._sit._PKS_3.pdf (5,5 MB)
priloha_0526055_VMO_Tomkovo_nam._Rokytova_sit_5_objizdna_trasa_.pdf (14,9 MB)
MMB - doprava Veřejná vyhláška - stanovení PDZ - VMO Tomkovo nám., Rokytova (sit. 5 (3.3) A, 5 (OT) A, PKS 3) MMB/0526055/2023 24.11.2023 11.12.2023 priloha_0526055_VMO_Tomkovo_nam._Rokytova_sit._5_3.3_A.pdf (9,0 MB)
Ostatní Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - RZ 3M1 8857, zn. Mercedes, ul. Marie Majerové BKOM/28464/2023 24.11.2023 25.01.2024 výzva.pdf (267,3 kB)
Záměry MMB R9/060. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 24.11. - 11.12.2023 MMB/0542187/2023 24.11.2023 11.12.2023 Zamery_obce_R9-060.pdf (2,1 MB)
Veřejné vyhlášky Stanovení PÚP - I/42 Brno - VMO, ul. Provazníkova JMK 171275/2023 24.11.2023 11.12.2023 23_171275_Ma_D.pdf (346,1 kB)
Situace přechodného dopravního značení - č. příl. 5(3.7).pdf (6,6 MB)
MMB - jiné Židenice - rozhodnutí - VV MMB/0507993/2023 23.11.2023 11.12.2023 377100_.rozh.spolecne.PK_Ossendorf.pdf (657,3 kB)
Právní předpisy statutárního města Brna Oznámení o vyhlášení nařízení č. 23/2023, kterým se mění nař. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád" MMB/0532708/2023 22.11.2023 11.12.2023 zverejneni_SM_Brno_23_2023.pdf (213,4 kB)
Záměry MČ Brno-sever Záměr obce pronajmout nemovitý majetek MCBSev/048315/23/ORIM/Pol 22.11.2023 11.12.2023 Zamer_obce_pronajmout_nemovity_majetek_v_k.u._Lesna_a_k.u._Cerna_Pole.pdf (921,4 kB)
Záměry MČ Brno-sever Žádost o vydání souhlasu k umístění stavby s názvem: "Fotbalová tribuna se zázemím hráčů TJ Start... MCBSev/038277/23/ORIM/Ne 090/23 22.11.2023 11.12.2023 zamer_dodatku_ke_smlouve_o_vypujcce.pdf (488,8 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 63  Další Poslední