Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Kategorie Veřejné vyhlášky
Název VV - veřejně přístupná účelová komunikace na poz. parc. č. 1346/2 a 1347/7, k. ú. Lesná, 039742/22/M
Číslo jednací MCBSev/039947/22

Obsah vyvěšení

komunicace__021158.pdf (299,8 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska - ÚMČ Brno-sever

Zveřejněno od 05.10.2022
Má být vyvěšeno do 21.10.2022
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 05.10.2022 16:42
Do