Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Kategorie Veřejné vyhlášky
Název VV - veřejně přístupná komunikace na poz. parc. č. 1346/2 a 1346/7, k. ú. Lesná, oprava, 039987/22/M
Číslo jednací MCBSev/040024/22

Obsah vyvěšení

komunikace__021158.pdf (211,9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska - ÚMČ Brno-sever

Zveřejněno od 06.10.2022
Má být vyvěšeno do 24.10.2022
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 06.10.2022 09:26
Do